Ototo Design 尼斯湖茶漏:Baby Nessie

  • A+
所属分类:创意餐具

尼斯湖水怪宝宝茶漏 (Baby Nessie Tea infuser)是继OTOTO DESIGN 尼斯湖系列之后的第三个作品,前两个作品分别是尼期湖汤勺,尼期湖漏勺。

品牌:OTOTO DESIGN

国家:以色列

品名:尼斯湖水怪宝宝茶漏/Baby Nessie Tea infuser

尺寸:5 x 5.5 x 15 cm


baby-nessie-1

baby-nessie-2

baby-nessie-3

baby-nessie-4

baby-nessie-5

  • 微信公众号
  • weinxin
  • 微信小程序
  • weinxin
鳄鱼湾创意营
avatar